Att tänka på när du byter till Visma eEkonomi

Nedan följer några punkter som du ska gå igenom innan du startar Visma eEkonomi Converter och för över dina uppgifter till Visma eEkonomi. Följer du listan kommer ditt programbyte att gå smidigt och lätt.

Använder du IdrottOnline?

Observera att om du idag använder IdrottOnline och vill byta till Visma eEkonomi, bör du inte använda Visma eEkonomi Converter för att föra över dina uppgifter från Visma Förening. Du riskerar då att få dubletter, eftersom du troligtvis redan har ditt medlems- och artikelregister i IdrottOnline. Vill du föra över ditt leverantörsregister kan du få hjälp med det, beställ i så fall överföring av register här. Din bokföring för du enklast över via en via SIE-fil.

Vill du läsa mer om hur kopplingen mellan Visma eEkonomi och IdrottOnline fungerar kan du göra det här.

De uppgifter som kommer att föras över till Visma eEkonomi är företagsuppgifter, kunder, leverantörer, artiklar, obetalda kundfakturor (kundreskontraposter), obetalda leverantörsfakturor (leverantörsreskontraposter) och en sie-fil för de två senaste bokföringsåren.

När du har bytt program och fört över alla dina uppgifter från Visma Förening ska all fakturering och bokföring ske i det nya programmet. Visma Förening kan du använda för att titta på gamla uppgifter, men du ska inte skapa några nya poster där.

Det är möjligt att konvertera till Visma eEkonomi om du har version 5.0 eller senare av Visma Förening.

Vill du lära dig mer om hur du använder Visma eEkonomi för föreningar kan du anmäla dig till vårt webbinarium Kom igång med Visma eEkonomi för föreningar.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.

Sökord: Byta program, Konvertera