Att tänka på när du byter till Visma eEkonomi

Nedan följer några punkter som du ska gå igenom innan du byter till Visma eEkonomi. Följer du listan kommer ditt programbyte att gå smidigt och lätt.

De uppgifter som kommer att föras över till Visma eEkonomi är företagsuppgifter, kunder, leverantörer, artiklar, obetalda kundfakturor (kundreskontraposter), obetalda leverantörsfakturor (leverantörsreskontraposter) och en sie-fil för de två senaste bokföringsåren.

När du har bytt program och fört över alla dina uppgifter från Visma Förening ska all fakturering och bokföring ske i det nya programmet. Visma Förening kan du använda för att titta på gamla uppgifter, men du ska inte skapa några nya poster där.

Använder du IdrottOnline?

Om du har, eller tänker ha, en integration mot IdrottOnline i ditt Visma eEkonomi bör du inte föra över dina medlemmar och artiklar från Visma Förening. När du fakturerar från IdrottOnline kommer medlemmar och artiklar att läsas in till Visma eEkonomi. Har du då fört över dessa uppgifter från Visma Förening sedan innan, kommer det att skapas dubbletter. För att undvika detta är det bäst att inaktivera dina medlemmar och artiklar innan du startar överföringen till Visma eEkonomi. Det gör du enklast genom funktionen Massuppdatera i Visma Förening. Du markerar alla medlemmar respektive artiklar, väljer kommandot Massuppdatera, låser upp fältet Inaktiv och markerar det.

Skulle du få dubbletter i Visma eEkonomi kan du alltid inaktivera de gamla posterna i Visma eEkonomi allt eftersom du skapar fakturaunderlag i IdrottOnline.

Vill du läsa mer om hur kopplingen mellan Visma eEkonomi och IdrottOnline fungerar kan du göra det här.

Vill du lära dig mer om hur du använder Visma eEkonomi för föreningar kan du anmäla dig till vårt webbinarium Kom igång med Visma eEkonomi för föreningar.

Du kan också läsa mer i programhjälpen för Visma eEkonomi.

Relaterade avsnitt

Sökord: Byta program, Konvertera