Installationsanvisning Visma Förening

Här hittar du information om hur du installerar programmet för första gången eller om du ska uppdatera ditt program till en ny version. Avsnittet gäller både för dig som är en användare i programmet eller om du använder programmet med flera användare i nätverk.

Du uppdaterar enklast till den senaste versionen via dialogrutan som visas vid programstart, ifall det finns en nyare version tillgänglig. Du kan också välja Hjälp - Uppdatera programversion i programmet eller ladda ner den via vår hemsida: vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Att tänka på i samband med installationen

  • Du bör uppdatera ditt operativsystem innan du startar din installation/uppdatering. Detta gör du genom att klicka på Start-knappen och välja Inställningar - Uppdatering och säkerhet - Windows Update - Sök efter uppdateringar.
  • Ta en säkerhetskopia på alla dina föreningar under Arkiv - Säkerhetskopiering - Alla föreningar, samt en systemsäkerhetskopia. Läs mer i avsnitten Säkerhetskopiera aktiv förening/alla föreningar och Ta systemsäkerhetskopia.
  • Installationen kommer ta olika lång tid beroende på datorns prestanda och hur mycket data som finns i den installerade föreningen. Vad som krävs för att installera versionen kan du läsa mer om i våra systemkrav. Hur du frigör mer utrymme på din hårddisk kan du läsa mer på Microsofts hemsida.
  • Tänk på att du kommer att behöva starta om datorn under installationen.
  • När versionen är installerad ska du gå in i föreningen. Föreningen konverteras och under den tiden kan programmet behöva dubbelt så stort utrymme på din hårddisk.
  • Från och med version 2020.2 har vi uppgraderat till SQL Server 2017 Express. Har du ett äldre operativsystem (t ex Windows 7) som inte är kompatibelt med denna SQL-version, kommer programmet ändå fortsätta fungera. Då används istället SQL Server 2014 Express.

Har du bytt dator och ska installera ditt program där, så kan du läsa mer om hur du gör det i avsnittet Byta dator.


Information om vilka systemkrav som gäller hittar du på vismaspcs.se.

Om du ska byta dator eller flytta föreningen mellan datorer läs mer i avsnittet Byta dator.

Relaterade avsnitt

Aktivera Visma Förening
Arbeta i nätverk
Ladda ner systemsäkerhetskopia
Uppdatera programversion
Byta dator
Installation/Uppdatering - Vanliga frågor
Felmeddelande vid installation - Vanliga frågor

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.

Sökord: Installera klient