Användning av lagringstjänster

När du arbetar i din förening i Visma Förening använder programmet filer i föreningens SQL-databas samt filer i din företagsmapp. Även vissa filer i mappen Gemensamma filer används löpande av programmet. Alla filer behövs för att programmet ska fungera och ha rätt information.

Om du använder dig av någon lagringstjänst för automatiskt backup, exempelvis Storegate Backup, Dropbox, Google Drive, Synplicity eller One.com Cloud Drive ska du aldrig koppla denna tjänst direkt till din företagsmapp eller mappen Gemensamma filer. Detta eftersom dessa tjänster inte kan överföra filer som används av ett annat program, så kallade låsta filer. Det kan göra att du inte har en fullständig säkerhetskopia av ditt program. Använder du en lagringstjänst som även synkroniserar dina företagsfiler mellan olika datorer och synkroniseringen misslyckas eller blir fördröjd kan detta resultera i att exempelvis fakturor eller fakturarader försvinner eller att föreningen kraschar.

För säker lagring av din bokföring och fakturering rekommenderar vi alltid att du tar säkerhetskopior på dina föreningar via programmets funktion för säkerhetskopiering. Säkerhetskopiorna kan du sedan spara på olika lagringstjänster.

Säkerhetskopiorna tar du under Arkiv - Säkerhetskopiering. Föreningen säkerhetskopieras via valen Aktivt förening eller Alla förening. De filer som är gemensamma mellan flera förening, som mallar, rapporter, teckensnitt, stiltyper och kontoplaner som du gjort själv, t ex egna utskriftsmallar för fakturor och egna rapporter som är skapade via bokföringsrapportgeneratorn säkerhetskopieras via valet Systemsäkerhetskopia.

Relaterade avsnitt

Säkerhetskopiering
Säkerhetskopiering till olika media
Säkerhetskopiera aktiv förening/alla föreningar
Installera och återkopiera från säkerhetskopia
Ta systemsäkerhetskopia
Återställ systemsäkerhetskopia
Bifoga säkerhetskopia via e-post
Spara säkerhetskopia via e-post
Hämta säkerhetskopia via FTP

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.