Nu ska vi se till att du kommer igång!

   
Vanliga frågor   Översikt över programmet  

Se alla filmer om Visma Lön 300

Rätt inställningar från början

Det underlättar mycket om du har gjort rätt inställningar innan du börjar arbeta i ditt program. Börja med att följa guiden som visas när du skapar ditt företag.

Om du tidigare har betalat ut lön i ett annat program, lägger du in ingångsvärden i Visma Lön 300.

Inställningar, företagsinställningar

Skapa nytt företag

Byte från annat löneprogram

Ingångsvärden

Ingångsvärden i Visma Lön

Lägg in alla anställda

Alla anställda som ska få lön via Visma Lön 300 måste vara upplagda i anställningsregistret. Uppgifterna ligger till grund för beräkning av lön, skatt, semester med mera.

Arbeta med anställda

Lägg upp en anställd

Lägg upp en anställd

Registrera tider, avvikelser, reseräkningar och utlägg

Via de digitala tjänsterna Visma Lön Anställd/Min Lön och Visma Utlägg kan de anställda själva registrera sina tider, avvikelser, reseräkningar och utlägg. Uppgifterna överförs sedan till de anställdas lönespecifikationer i Visma Lön 300.

I Visma Lön 300 registrerar du enkelt lönehändelser via kalendariet eller direkt på lönekörningen.

Registrera lönehändelser

Registrera lönehändelser i Visma Lön Anställd, Visma Min Lön och Visma Utlägg

Kom igång med Visma Lön Anställd i Visma Lön 300/600

Kom igång med Visma Utlägg i Visma Lön 300

Välkommen till Visma Lön Anställd

Aktivera Visma Lön Anställd för företaget

Aktivera Visma Utlägg i Visma Lön 300/600

Skapa lönekörning och lönebesked

När det närmar sig löneutbetalning ska en lönekörning skapas i programmet. Registreringar gjorda i kalendariet kommer med på lönekörningen automatiskt. Du kan också rapportera alla avvikelser och göra kompletteringar direkt på lönekörningen.

Skapa lönekörning

Betala ut lön med Visma Lön 300/600

Registrera avvikelser och arbetad tid med kalendariet

Betala ut lön och skicka lönebesked

När alla avvikelser är registrerade i lönekörningen ska du skicka lönebeskeden till de anställda. Det smidigaste sättet är att använda Visma Min Lön eftersom de anställda då får sina lönebesked digitalt och kan läsa dem både på webben och i mobilappen Visma Lön Anställd. Om företaget har aktiverat integration med Kivra skickas lönebeskeden automatiskt vidare till anställda som har en digitala brevlåda hos dem.

Du ska även skapa utbetalningsfil och SIE-fil för bokföringsunderlaget.

Betala ut lön och skapa bokföringsunderlag

Kom igång med Visma Min Lön/Kivra

Skicka lönebesked till Min Lön eller Kivra

Skicka in arbetsgivardeklaration till Skatteverket

När alla utbetalningar och eventuella korrigeringar för den aktuella perioden är gjorda ska du lämna arbetsgivardeklaration till Skatteverket. I Visma Lön 300 kan du skicka arbetsgivardeklarationen automatiskt till företagets utrymme hos Skatteverket.

Arbetsgivardeklaration

Skapa arbetsgivardeklaration

Hjälp och support

Om du vill läsa mer om vad som händer i programmet, få användbara tips och tricks, prata med andra användare eller ställa frågor, kan du ta en titt i vårt forum.

På sidan Support för Visma Lön 300/600 hittar du all information om support för programmet. Behöver du hjälp under resans gång kan du klicka på F1 på ditt tangentbord när du står i programmet, så får du den hjälp du behöver.