Lönekörning

Under Lönearbete - Lönekörningar skapar du lönekörningar. På vismaspcs.se kan du läsa mer om lönekörning.

Utbetalningsdatum och beskrivning anges som rubrik för lönekörningen och denna information visas också i listan över pågående och avslutade lönekörningar.

I fönstret visas en lista på de lönebesked som skapats i lönekörningen. Listan är sorterad efter den ordning du valt för sortering av anställda i listor och på utskrifter under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utskrifter m m.

Listan visar bruttolön, preliminär skatt och nettolön för alla med fast månadslön eller timlön beräknad efter arbetsschema eller om det hämtats lönearter med belopp från Standardlönebesked i anställningsregistret. Om det är tomt i kolumnerna Bruttolön, Preliminärskatt och Nettolön beror det på att det ännu inte finns några registreringar på lönebeskedet.

Om du upptäcker att något inte stämmer så kan du ändra på lönekörningen genom att exempelvis lägga till eller ta bort lönebesked. Om du ångrar att du skapade lönekörningen kan du ta bort den i listläget.

Alla lönebesked måste vara markerade som klara i kolumnen Klar och lönekörningen måste vara låst innan du kan gå vidare till utskrifter och utbetalning. De utskrifter du kan förhandsgranska och skriva ut innan lönebeskeden är klarmarkerade är bara preliminära och den informationen finns med på utskrifterna.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.