Kan jag backa beräkning av retroaktiv lön?

Det går inte att backa beräkning av retroaktiv lön efter att lönekörningen är låst.

Gör så här för att backa beräkning av retroaktiv lön.

Vi rekommenderar att du tar en säkerhetskopia innan du backar beräkningen. Läs mer i avsnittet Säkerhetskopiera.

  1. Välj Lönearbete - Beräkna retroaktiv lön.
  2. Klicka på den blå texten Backa längst ner på skärmen.
  3. Klicka på Ja för att gå vidare.

Relaterade avsnitt