Beräkna retroaktiv lön

I samband med lönerevision ska löneuppgifterna för de anställda ändras. Om löneändringen ska gälla från ett datum bakåt i tiden kan beräkning göras på hur mycket lön som ska betalas ut retroaktivt. I Visma Lön 600 görs detta enklast med hjälp av funktionen Beräkna retroaktiv lön.

Om retroaktiv lön ska kunna beräknas måste ändring av lön göras första dagen i en löneperiod. Görs ändringen mitt i en löneperiod beräknas bara månaderna efter. Du kan inte heller betala ut retroaktiv lön på ett lönebesked där bruttolönen är 0 kronor.

Du kan inte välja på vilken lönekörning den retroaktiva lönen ska betalas ut. Finns det en pågående lönekörning som inte är låst kommer den retroaktiva lönen med på den lönekörningen, annars kommer den med på nästa lönekörning.

Gör så här för att beräkna lön retroaktivt:

  1. Ändra lönerna för de anställda. Om ändring av lön ska göras för flera anställda samtidigt kan du massuppdatera lönerna. Läs mer i avsnitten Ändra lön för en anställd och Massuppdatera lön.
  2. Välj Lönearbete - Beräkna retroaktiv lön.
  3. Välj datum under Löner ändrade fr o m datum.

I listan visas alla anställda som har fått ändrad lön från och med det valda datumet. 

  1. Välj vilka tillägg/avdrag som ska ingå i beräkningen.

Retroaktiv lön beräknas alltid på månadslön, daglön, timlön och helglön, men för övriga tillägg och avdrag markerar du om de ska ingå i beräkningen av den retroaktiva lönen eller ej.

Alla lönearter som ska ingå i beräkningen ska ha en markering i rutan Retroaktiv löneberäkning under Lönearbete - Lönearter, på fliken Övriga uppgifter.

  1. Klicka på Beräkna.
  2. Klicka på Skriv ut och spara utskriften.

På de anställdas lönebesked visas den retroaktiva lönen som en post med löneart 1178 - Retroaktiv lön. Vi rekommenderar därför att du sparar utskriften ifall de anställda vill ha detaljerad information om vad som ingår i beräkningen.

  1. Klicka på Avbryt om du vill avbryta beräkningen för att göra eventuella justeringar eller Fortsätt ändå om du vill fortsätta beräkningen trots varningar.
  2. Välj Ja i dialogrutan för att skapa den retroaktiva lönen.

Om du får meddelande om att datum saknas när den retroaktiva lönen kommer in på lönekörningen högerklickar du på lönearten, väljer Konvertera snabbval till rader och lägger in datum.

Lönearterna för justering av olika ackumulatorer visas bara i kortläge i programmet men inte på utskriften av lönebeskeden. Det finns ingen markering på dessa lönearter i kolumnen Skriv ut. Dessa rader är viktiga för att det ska bli en korrekt beräkning av semesterlön, avsättning till arbetstidskonto med mera.

Relaterade avsnitt