Beräkna retroaktiv lön

När du ändrat månadslön eller timlön för en tidpunkt bakåt i tiden kan du beräkna hur mycket retroaktiv lön som ska betalas ut till anställda. Det gör du under Lönearbete - Beräkna retroaktiv lön. Det spelar ingen roll om du gjort ändringen med funktionen Massuppdatera lön eller om du ändrat lönen direkt i anställningsregistret.

En inställning på lönearten avgör om den kommer att ingå i beräkningsunderlaget eller inte.

Lönehöjningen måste ske första dagen i en löneperiod för att retroaktiv lön ska kunna beräknas. Sker höjningen mitt under en löneperiod beräknas bara månaderna efter. Då behöver du manuellt höja upp värdet på löneart 1178 Retroaktiv lön och dess kopplade lönearter. För att ändra på lönearten högerklickar du på den och väljer Konvertera snabbval till rader.

Gör så här för att beräkna lön retroaktivt:

Relaterade avsnitt

Hantera lönerevision

Massuppdatera lön

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.