Ändra lön för en anställd

Gör så här när du ska ändra lön för en anställd:

 1. Välj Personal - Anställda.
 2. Välj den anställde du vill göra ändringen för och gå till kortläget.
 3. Välj fliken Lön.
 4. Klicka på pennsymbolen vid fältet Måndslön/Timlön för att öppna dialogrutan Ändra Lön.
 5. Skriv in datum för löneändringen i fältet Ny lön ska gälla fr o m.
 6. Skriv in den nya lönen.

Om den anställde har timlön och du anger ny Timlön måste du också ange ny Sjuklön eftersom båda fälten är obligatoriska. Programmet föreslår automatiskt 80% av den nya timlönen i fältet Sjuklön. Fältet Helglön skriver du in manuellt om den ska ändras.

 1. Klicka på OK för att spara ändringen.

När du nästa gång ska ändra lönen ser du tidigare löneändringar i rutan Historik. Om en anställd får ny lön mitt under en löneperiod fördelas lönen på två rader på lönebeskedet.

För anställda med löneformen Månadslön använder programmet lönearten för Daglön vid ändrad månadslön på två rader med olika à-pris. För anställda med löneformen Timlön läggs lönearten för Timlön upp två gånger med olika á-pris.

Om en ändring har blivit fel

Gör så här om du vill ta bort en ändring av lön som blivit fel:

 1. Klicka på pennsymbolen vid fältet Måndslön/Timlön för att öppna dialogrutan Ändra Lön.
 2. Högerklicka på den rad som ska ändras.
 3. Välj Ta bort rad i listan. Du kan också markera raden och välja Ctrl+R.
 4. Klicka på knappen Ja för att ta bort löneändringen.

Om retroaktiv lön ska kunna beräknas måste ändring av lön göras första dagen i en löneperiod. Görs ändringen mitt i en löneperiod beräknas bara månaderna efter.

Relaterade avsnitt