Vad ska jag tänka på när retroaktiv lön beräknas manuellt?

I Visma Lön 600 finns funktionen Beräkna retroaktiv lön, men du kan även beräkna retroaktiv lön och lägga in lönearten 1178 - Retroaktiv lön manuellt på lönekörningen.

Följande justeringslönearter skapas automatiskt:

  • 9430 - Justering semestergrundande lön
  • 9431 - Justering semestergrundande rörlig lön
  • 9432 - Justering underlag fackavgift
  • 9433 - Justering underlag arbetstidskonto

Tänk på att du eventuellt behöver justera värdena för justeringslönearterna eller ta bort dem från lönebeskedet, eftersom de får samma belopp som löneart 1178. Du behöver själv ha koll på vilka värden som ska påverkas.

Relaterade avsnitt