När kan inte funktionen för att beräkna retroaktiv lön i Visma Lön 600 användas?

I vissa fall kan du kan inte använda funktionen Beräkna retroaktiv lön.

Beräkning av retroaktiv lön får göras manuellt om:

  • den anställde har en bruttolön på 0 kr. Oavsett om frånvaron avser en period före lönerevision och månadslön avser en period som ingår i lönerevisionen.

  • löneperioden är bruten.

  • uttag av sparade semesterdagar gjorts på föregående semesterår. Detta eftersom värde inte beräknas på semesterlön och semestertillägg, utan dessa värden redovisas som 0.

Den retroaktiva lönen uppdaterar inte fördelning på resultatenheter.

Relaterade avsnitt