Felmeddelande vid inlämnande av arbetsgivardeklaration till Skatteverket

När du skickar arbetsgivardeklarationen automatiskt från Visma Lön 600 eller laddar upp filen manuellt på skatteverket.se kan du få olika felmeddelanden. Här följer beskrivningar av vad du kan göra för att åtgärda felen.

Se avsnittet Felmeddelanden som kan förekomma i Visma Lön 600 för information om övriga felmeddelanden.

Om du lämnar arbetsgivardeklarationen automatiskt

Om du lämnar arbetsgivardeklarationen manuellt

Oberoende av om du lämnar arbetsgivardeklarationen automatiskt eller manuellt

Relaterade avsnitt