Rättelser av arbetsgivardeklaration hos Skatteverket

Vi har här samlat exempel på hur du gör rättelser efter att du har rapporterat arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

När det gäller rättelser av kontanta ersättningar kan de göras på nästkommande lön. Läs mer om detta under Arbetsgivardeklaration på individnivå - rättelser på skatteverket.se.

En skattepliktig förmån ska redovisas i arbetsgivardeklarationen för den kalender­månad förmånen har getts till den anställde. Det finns dock vissa undantag. Läs mer om detta under Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration på skatteverket.se.

Vi rekommenderar att du väntar med att godkänna arbetsgivardeklarationen hos Skatteverket tills några dagar efter sista lönekörningen, så att eventuella korrigeringar som har gjorts för aktuell månad kommer med i rapporteringen. Detta eftersom du som arbetsgivare inte kan ändra redovisad och inbetald avdragen skatt och få tillbaka efter att filen är inskickad och godkänd hos Skatteverket. Arbetsgivaravgiften kan dock justeras genom en omprövning.

Observera att du måste klicka på Hämta löneuppgifter under Lönearbete - Arbetsgivardeklaration varje gång du ändrar i någon lönekörning som tillhör redovisningsperioden för att få med aktuella uppgifter i rapporteringen. Läs mer i avsnittet Arbetsgivardeklaration.

Här kan du läsa hur du gör rättelser vid olika scenarion.

Relaterade avsnitt