Arbetsgivardeklaration - specifikation

Programdelen finns under Lönearbete - Arbetsgivardeklaration. Arbetsgivardeklarationen hämtar aktuella värden och inställningar som finns vid tillfället då du väljer Hämta löneuppgifter. Läs mer om hur du fyller i arbetsgivardeklarationen i avsnittet Arbetsgivardeklaration och på skatteverket.se.

Vi rekommenderar att du väntar med att godkänna filen för arbetsgivardeklarationen hos Skatteverket några dagar efter sista lönekörningen så att eventuella korrigeringar som har gjorts för aktuell månad kommer med i rapporteringen.

Huvuduppgift

Avdrag från arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag

Individuppgift

Skatt

Ersättning som är underlag för arbetsgivaravgifter och SLF

Rutorna nedan gäller då ersättning/förmån är underlag för arbetsgivaravgifter. Inställning för arbetsgivaravgifter görs under Personal - Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift.

Ersättning som inte är underlag för socialavgifter

Rutorna nedan gäller då ersättning/förmån inte är underlag för socialavgifter. Det kan till exempel handla om lön till anställd som tillhör ett annat lands socialförsäkring, vissa ersättningar till idrottsutövare, samt ersättning under 1 000 kronor.

Inställning för arbetsgivaravgifter och nedre gräns görs under Personal - Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift.

Förmåner, Övrigt

Kostnadsersättningar

Andra ersättningar

Skattereduktion för rut-/rotavdrag

Kapital

Utlandsuppgifter

Relaterade avsnitt