Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift

Under Personal - Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift gör du alla inställningar som rör beräkning av skatt och arbetsgivaravgifter.

Fält markerade med * är obligatoriska fält som måste fyllas i för att du ska kunna registrera lön på den anställde.

Uppgifterna är bland annat viktiga eftersom de rör företagets skyldigheter gentemot Skatteverket. De uppgifter som du registrerar här bör vara de som finns på underlag i form av anställdas preliminära skattsedlar och jämkningsbesked.

Genom att göra en FOS-förfrågan hämtar du enkelt de anställdas skatteuppgifter från Skatteverket. Klicka på knappen Fråga om skatteavdrag för att göra FOS-förfrågan för den anställde. Du kan även göra förfrågan för flera anställda på samma gång. Läs mer i avsnittet Fråga om skatteavdrag (FOS-förfrågan).

På sidan Ekonomifakta hittar du aktuella belopp för bland annat arbetsgivaravgifter, prisbasbelopp, brytpunkt för statlig inkomstskatt med mera.

Relaterade avsnitt