Beräkna bilförmån

Förmånsvärdet för de anställdas tjänstebilar hämtas från Skatteverket och kan sedan läsas in i anställningsregistret i Visma Lön 600.

För att Skatteverket ska kunna verifiera att du har ett konto hos Visma Spcs behöver du vara inloggad på vismaspcs.se. Om du sparar inloggningsuppgifterna under Arkiv - Användare - Inloggning till vismaspcs.se är du alltid inloggad på vismapscs.se när du öppnar Visma Lön 600. Läs mer i avsnittet Förutsättningar för att använda tjänster som har integration med Skatteverket.

På Skatteverkets sida Bilförmånsberäkning kan du beräkna förmånsvärdet på en bil via bilmärket eller via modellkoden. Uppgift om modellkod finns på sidan Listor över nybilspriser. På sidan Bilförmån kan du läsa mer om bilförmån.

Gör så här för att läsa in uppgifter om bilförmån från Skatteverket.

 1. Välj Personal - Anställda.
 2. Välj fliken Lön.
 3. Klicka på pennikonen vid fältet Bilförmån.
 4. Välj beskattningsår och ange modellkod.
 5. Ange det registreringsdatum som fordonet registrerades (togs i trafik) första gången.

Om uppgifterna om tjänstebilen har lagts in i version 2022.11 eller tidigare av Visma Lön 600 är det viktigt att du kontrollerar att registreringsdatumet stämmer, eftersom det datum som föreslagits i programmet är preliminärt.

 1. Ange fordonsskatt för helår om bilen är registrerad efter 1 juli 2018.
 2. Skriv in beloppet för eventuell extrautrustning.
 3. Markera rutan Tjänstekörning: kör mer än 3000 mil per år om den anställde kör mer än 3 000 mil i tjänsten per kalenderår. För denna justering krävs inget jämkningsbesked från Skatteverket.

Du bör i god tid innan beskattningsåret är slut kontrollera att tjänstemilen kommer upp till 3 000 mil, annars måste du göra en rättelse av förmånen. Läs mer i avsnittet Rättelser av felaktigt registrerad förmån vid arbetsgivardeklaration hos Skatteverket.

 1. Klicka på Beräkna bilförmån för att hämta uppgifterna om förmånsvärde från Skatteverket.
 2. Granska uppgifterna och klicka på Läs in för att läsa in uppgifterna i anställningsregistret.
 3. Under Information förmånsbil kan du notera registreringsnummer och göra anteckningar om bilen.
 4. Klicka på OK.

På standardlönebeskeden för anställda som har tjänstebil finns nu lönearten 2101 - Bilförmån.

Du kan göra följande kompletteringar:

 • Komplettera med löneart 2103 - Förmån av fritt drivmedel vid tjänstebil som är kopplad till löneart 2104 - Upphöjt värde av förmån fritt drivmedelom företaget betalar allt drivmedel.
 • Komplettera med löneart 1230 - Milersättning för bensin vid tjänstekörning eller 1229 - Milersättning för diesel vid tjänstekörning för de anställda som betalar drivmedlet själva.

När du vid årsskifte installerar ny årsversion av Visma Lön 600 kommer förmånsvärdena att uppdateras automatiskt för alla anställda med tjänstebil. Om du inte är inloggad, eller värdena av annan anledning inte hämtas automatiskt, kan du välja Personal och klicka på knappen Beräkna bilförmån för att hämta bilförmånsvärdena manuellt.