Beräkning av arbetsgivaravgift på lönebesked och lönekörningens bokföringsunderlag

Beräkning av underlag för arbetsgivaravgiften görs på lönebeskeden inklusive ören. På lönekörningens bokföringsunderlag avrundas arbetsgivaravgiften nedåt till hela kronor precis som på bokföringsunderlaget för arbetsgivardeklarationen. Det kan därför bli en differens mellan arbetsgivaravgifterna på lönebeskedet och på bokföringsunderlaget.

Du ska alltid redovisa beloppen i hela kronor i arbetsgivardeklarationen. Det innebär att den totala arbetsgivaravgiften för redovisningsperioden avrundas nedåt till hela kronor. Det görs automatiskt en justering av avrundningen på lönekörningens bokföringsunderlag. Om du vill bokföra avrundningen på annat konto görs detta i fältet Avrundning arbetsgivaravgift under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bokföring.

Relaterade avsnitt