Massuppdatera lön

Under Personal - Massuppdatera lön kan du registrera ny lön för flera anställda samtidigt.

Om retroaktiv lön ska kunna beräknas måste ändring av lön göras första dagen i en löneperiod. Görs ändringen mitt i en löneperiod beräknas bara månaderna efter.

  1. Välj Personal - Massuppdatera lön.
  2. Välj Löneform.
  3. Välj Personalkategori.
  4. Ange från vilket datum den nya lönen ska gälla.
  5. Ange uppgifter för den nya lönen. Beroende på om du har valt Månadslön eller Timlön som löneform är det olika uppgifter som ska anges.
  1. Klicka på knappen Inför för att uppdatera anställningsregistret med de nya lönerna.
  2. Svara Ja på frågan för att starta ändringen.

Om lönen ska gälla retroaktivt och det finns olåsta lönekörningar med ett datum som är tidigare än datum för löneändringen uppdateras även dessa lönekörningar.

Du kan inte ångra en uppdatering som gjorts via funktionen Massuppdatera lön. Om du behöver ändra något gör du det för respektive anställd under Personal - Anställda på fliken Lön.

Relaterade avsnitt