Semesterårsavslut

En gång om året ska du göra semesterårsavslut. Då flyttas återstående betalda semesterdagar till sparade dagar för nästa semesterår. Dessutom räknas nya betalda semesterdagar, samt betalda och sparade semesterdaglöner fram.

Semesterårsavslut ska göras oavsett om ditt företag har ett semesterår som börjar 1 januari (kalenderår) eller 1 april (generellt år).

Välj Personal - Semesterårsavslut för att göra semesterårsavslut.

Läs mer i avsnitten Gör semesterårsavslut för kalenderår och Gör semesterårsavslut för generellt år eller titta på filmen Genomför semesterårsavslut i Visma Lön.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.