Semesterårsavslut

Semesterårsavslut hittar du under Personal - Semesterårsavslut.

Programmet har fem semestervillkor som måste avslutas en gång om året. När du ska göra avslutet beror på vilken tidsperiod du har valt för dina semestervillkor. Om du valt tidsperioden 1 april till 31 mars ska du göra semesterårsavslut någon gång i april. Innan du gör semesterårsavslutet och skapar ett nytt semesterår ska du registrera alla avvikelser som hör till det gamla året. Du måste till exempel registrera all frånvaro som skett i mars månad eftersom den påverkar semesterberäkningen. Om du har valt tidsperioden 1 januari till 31 december gör du avslutet i januari efter att du registrerat avvikelser för december månad.

Om du använder flera semestervillkorsom har samma semesterårsperiod kan du avsluta dem samtidigt.

Innan du gjort semesterårsavslut kan du bara registrera uttag av preliminära semesterdagar i kalendariet och på lönebeskedet. Lönebesked som innehåller lönearter för uttag av preliminära semesterdagar kan heller inte klarmarkeras.

När du gör ett semesterårsavslut skapas ett nytt semesterår och anställningsregistret uppdateras med nya semestervärden.

I arbetsbilden under Semesterårsavslut visas bara de semestervillkor som du valt på anställda i företaget.

Utskriften av checklistor är till för att du ska kunna kontrollera att alla inställningar är rätt och bedöma om utskrifterna innehåller rimliga värden. Du markerar först vilka utskrifter du ska skriva ut innan du gör semesterårsavslut för ett eller flera semestervillkor. Om det är första gången du ska göra semesterårsavslut i programmet, rekommenderar vi att du skriver ut alla utskrifter. Nästa gång kan du hoppa över de utskrifter du inte tycker att du har användning för eller som du skrivit ut tidigare. Du kan markera alla utskrifter samtidigt eller markera en utskrift i taget och därefter klicka på knappen Skriv ut / förhandsgranska. Alla checklistor förutom Inställningar på semestervillkoren går även att skriva ut från Utskrifter.

Skriv alltid ut semesterskuldlistan innan du genomför semesterårsavslutet. Om semesterskuldlistan visar orimliga värden kommer inte heller semesterårsavslutet att bli rätt.

Om du klickar på den blå texten Företagsinställningar - semester kommer du direkt till företagsinställningarna. Här kan du titta på och ändra inställningar för semester och för de olika semestervillkoren. Det är viktigt att du kontrollerar alla inställningar eftersom semesterlagen är ändrad från 2010-04-01.

Om du får upp ett meddelande angående "Ej semestergrundande deltidsfrånvaro" när du genomför semesterårsavslutet kan du behöva avbryta semesterårsavslutet och ändra den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de anställda som berörs. Hur du gör det kan du läsa i avsnittet Ej semestergrundande deltidsfrånvaro.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.