Synkronisera digitala tjänster

Till löneprogrammet finns tjänsterna Visma Lön Anställd, Visma Min Lön och Visma Utlägg som gör att lönearbetet blir både enklare och mer effektivt. Med hjälp av dessa tjänster kan de anställda fortlöpande under månaden själva registrera frånvaro, övertid, reseräkningar, utlägg och liknande.

Under Arkiv - Synkronisera digitala tjänster kan du välja vilka uppgifter som ska synkroniseras mellan Visma Lön 600 och tjänsterna.

Synkroniseringen sker automatiskt varje gång du skapar en ny lönekörning.

  • Synkronisera register - Vid detta val hämtas ingen information till din lönekörning utan bara uppgifter till och från register.
  • Synkronisera register och lönekörning - Vid detta val hämtas både register och information från tjänsterna till den lönekörning som väljs under Lönekörning.

Om du använder fler än en av de digitala tjänsterna, kan du inte välja att synkronisera uppgifterna för en av dem, utan uppgifterna synkroniseras för alla tjänster som är aktiverade för företaget.

Observera att det är väldigt viktigt att både e-postadress och namn som anges i Visma Lön och på vismaspcs.se stämmer överens och tillhör den person som uppgifter ska synkroniseras för. Det är angiven e-postadress som används vid synkroniseringen. Om uppgifterna inte stämmer överens ersätts uppgifterna i Visma Lön med de uppgifter angivna på vismaspcs.se.

Läs om hur du uppdaterar uppgifterna på vismaspcs.se och i avsnittet Anställda, fliken Personuppgifter.

Relaterade avsnitt