Visa anställda kopplade till arbetsschema

Om du vill se en lista på alla anställda som är kopplade till ett visst arbetsschema väljer du Personal - Arbetsscheman. I listläget markerar du det aktuella arbetsschemat och väljer Visa anställda kopplade till arbetsscheman.

I dialogrutan Anställdas arbetsschema visas en lista på alla anställda som är kopplade till det aktuella schemat. Listan är sorterad efter den ordning du valt för sortering av anställda i listor och på utskrifter i Företagsinställningar - Utskrifter m m. Ordningen går inte att ändra.

Om du tar bort markeringen vid fältet Visa endast anställda kopplade till detta arbetsschema, visas alla anställda i listan.

Relaterade avsnitt