Arbetsscheman, kortläge

Programdelen finns under Personal - Arbetsschema.

Om Visma Lön Anställd används ska alla justeringar rörande arbetsscheman göras i den tjänsten och inte i Visma Lön.

I kortläget kan du redigera arbetsschema så länge det inte används för någon anställd i en låst lönekörning. Arbetsscheman av typen Oregelbunden arbetstid som saknar värden är ett undantag. De kan ändras även om de används av någon anställd i en låst lönekörning.

Relaterade avsnitt

Arbetsscheman, listläge
Arbetsschema Oregelbunden arbetstid
Helgdagar m m, företagsinställningar
Företagets regler för intermittent deltidsanställda
Välj arbetsschema för anställd
Skapa nytt arbetsschema
Kopiera arbetsschema
Radera arbetsschema
Visa anställda kopplade till arbetsschema

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.