Arbetsscheman, kortläge

Programdelen finns under Personal - Arbetsschema.

Om Visma Lön Anställd används ska alla justeringar rörande arbetsscheman göras i den tjänsten och inte i Visma Lön.

I kortläget kan du redigera arbetsschema så länge det inte används för någon anställd i en låst lönekörning. Arbetsscheman av typen Oregelbunden arbetstid som saknar värden är ett undantag. De kan ändras även om de används av någon anställd i en låst lönekörning.

Relaterade avsnitt

Arbetsscheman, listläge
Arbetsschema med oregelbunden arbetstid
Helgdagar m m, företagsinställningar
Företagets regler för intermittent deltidsanställda
Välj arbetsschema för anställd
Skapa nytt arbetsschema
Kopiera arbetsschema
Radera arbetsschema
Visa anställda kopplade till arbetsschema