Arbetsscheman, listläge

Programdelen finns under Personal - Arbetsscheman.

Här visas en lista över alla arbetsscheman. Listan innehåller fasta kolumner som du inte kan ta bort eller byta ut. Klicka på kolumnens rubrik för att välja en kolumn som sorteringsbegrepp. Den lilla triangeln i ledtexten anger om listan är sorterad i stigande eller i fallande ordning. Klicka en extra gång för att byta från stigande till fallande eller tvärtom.

Om Visma Lön Anställd används ska alla justeringar rörande arbetsscheman göras i den tjänsten och inte i Visma Lön.

I anställningsregistret väljer du vilket arbetsschema en anställd ska arbeta efter. Här byter du också arbetsschema när anställda får andra arbetsförhållanden. Läs mer i avsnittet Välj arbetsschema för anställd.

Du kan kopiera och radera arbetsschema både i list- och kortläget. Du kan även se vilka anställda som är kopplade till respektive arbetsschema. Läs mer om detta i avsnitten Kopiera arbetsschema och Radera arbetsschema och Visa anställda kopplade till arbetsschema.

Relaterade avsnitt

Arbetsscheman, kortläge
Välj arbetsschema för anställd
Skapa nytt arbetsschema
Kopiera arbetsschema
Radera arbetsschema
Visa anställda kopplade till arbetsschema