Attestansvariga

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Om företaget arbetar med attest måste löneadministratör eller attestansvarig attestera de anställdas tidrapporter innan de kan synkroniseras till löneprogrammet. En attestansvarig kan bara attestera registreringar för anställda som han eller hon är attestansvarig för, till skillnad från en löneadministratör som kan attestera och ändra i alla anställdas registreringar.

Under Attest - Attestansvariga visas en lista över attestansvariga i företaget. I kolumnen Attestansvarig för visas dels hur många, samt via ikonen Visa anställda, vilka anställda som respektive person har attestansvar för.

Om valet Attest inte visas i menyn är funktionen inte aktiverad. Funktionen kan bara aktiveras av löneadministratör under Inställningar - Företagsinställningar, knappen Visa Attest under Visa/dölj i menyn.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.