Attest

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör eller attestansvarig.

Om företaget arbetar med attest måste antingen löneadministratören eller den attestansvarige attestera de anställdas tidrapporter innan de kan överföras till löneprogrammet. En attestansvarig har bara rätt att attestera tidrapporter för anställda som han eller hon är ansvarig för, till skillnad från en löneadministratör som har rätt att attestera och ändra i alla anställdas tidrapporter.

Om valet Attest inte visas i menyn är funktionen inte aktiverad. Funktionen kan bara aktiveras av löneadministratör under Inställningar - Företagsinställningar genom att klicka på knappen Visa Attest i menyn.

Gör så här för att attestera de anställdas tidrapporter:

  1. Välj Attest - Attestera (löneadministratör)/Attest (attestansvarig).
  2. Se till att rätt period är vald.

Om du markerar Visa även inaktiva visas även anställda som inte längre använder Visma Lön Anställd, men som gjort registreringar i tjänsten.

  1. Välj fliken Klarmarkerade för att se vilka tidrapporter som är klara för attest.
  2. Om du löpande under avvikelseperioden har kollat tidrapporterna kan du attestera alla rapporter på samma gång genom att välja Attestera alla.
  3. Om du istället vill attestera en rapport åt gången markerar du en tidrapport i listan, granskar rapporten och väljer Attestera eller Avvisa. Om du vill se en detaljerad rapport för den anställde kan du välja Öppna tidrapport.

När tidrapporterna är attesterade är de klara för överföring till löneprogrammet. Om du vill ångra en attest markerar du rapporten i listan och väljer Ångra attest. Tidrapporten visas då återigen i listan under Klarmarkerade.

Om en tidrapport behöver korrigeras av den anställde innan den attesteras väljer du Avvisa. Alla dagar blir då markerade som ej godkända i kalendern. Därför är det viktigt att du skriver en kommentar till den anställde vilken dag som inte är godkänd och varför. När den anställde korrigerat tidsregistreringen i kalendern ska tidrapporten klarmarkeras på nytt av den anställde. Tidrapporter som inte är godkända visas på fliken Ej godkända för attest.

  1. Välj Skriv ut tidrapport om du vill skriva ut tidrapporten till skrivare eller för att skapa pdf.

Du måste skriva ut tidrapporten för att få viss detaljerad information, exempelvis information om efterregistreringar, justeringar och registreringar via mobil. Du kan välja att skriva ut summerad eller specificerad rapport. Läs mer i avsnittet Tidrapport.

Relaterade avsnitt