Attestera

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör eller attestansvarig.

Om företaget arbetar med attest måste löneadministratör eller attestansvarig attestera de anställdas tidrapporter innan de kan synkroniseras till löneprogrammet. En attestansvarig kan bara attestera registreringar för anställda som han eller hon är attestansvarig för, till skillnad från en löneadministratör som kan attestera och ändra i alla anställdas registreringar.

Om valet Attest inte visas i menyn är funktionen inte aktiverad. Funktionen kan bara aktiveras av löneadministratör under Inställningar - Företagsinställningar, knappen Visa Attest under Dölj Attest i menyn.

Gör så här för att attestera de anställdas tidrapporter:

  1. Välj Attest om du är attestansvarig. Om du är löneadministratör väljer du Attest - Attestera.
  2. Välj period som rapporterna ska attesteras för.

På fliken Klarmarkerade visas de tidrapporter som är klarmarkerade och därmed möjliga att attestera.

Om du är löneadministratör visas fältet Attestansvarig där du kan se de tidrapporter som är klara att attestera för vald attestansvarig.

Om du markerar Visa även inaktiva visas även anställda som inte längre använder Visma Lön Anställd, men som gjort registreringar i tjänsten.

  1. Markera den tidrapport som ska attesteras i listan.
  2. Granska rapporten och välj Attestera eller Godkänn ej. Om du vill se en detaljerad rapport för den anställde kan du välja Öppna tidrapport.

När du väljer Attestera blir tidrapporten klar för överföring till Visma Lön. Tidrapporten visas då på fliken Alla när du vid fältet Status väljer Attesterade. Om du vill ångra en attest markerar du rapporten i listan och väljer Ångra attest. Tidrapporten visas då återigen i listan under Klarmarkerade.

Om en tidrapport behöver korrigeras av den anställde innan den godkänns för attest väljer du Godkänn ej. Alla dagar blir då markerade som ej godkända i kalendern. Därför är det viktigt att du skriver en kommentar till den anställde vilken dag som inte är godkänd och varför. När den anställde korrigerat tidsregistreringen i kalendern ska tidrapporten klarmarkeras på nytt av den anställde. Tidrapporter som inte är godkända visas på fliken Alla när du vid fältet Status väljer Ej godkända för attest.

  1. Välj Skriv ut tidrapport om du vill skriva ut tidrapporten till skrivare eller för att skapa pdf.

Du kan välja att skriva ut summerad eller specificerad rapport. Läs mer i avsnittet Tidrapport.

Du måste skriva ut tidrapporten för att få viss detaljerad information, exempelvis information om efterregistreringar, justeringar och registreringar via mobil.

Visa alla tidrapporter

Om du har valt fliken Alla, kan du under Status välja att visa tidrapporter med en viss status. Det är endast anställda som är anslutna till tjänsten den aktuella månaden som visas.

Relaterade avsnitt