Registrera och komplettera lönehändelser på lönebesked

Om du vill se de anställdas uppgifter samtidigt som du arbetar med lönekörningen kan du klicka på ikonen för att öppna anställningsregistret i ett separat fönster.

Gör så här för att registrera lönehändelse:

 1. Välj Lön Direkt - Lönekörningar och skapa en ny lönekörning eller markera en redan skapad lönekörning i listan.
 2. Klicka på den anställdes lönebesked i listan.
 3. Granska lönebeskedet och gör eventuella kompletterande registreringar.
  • Klicka på plustecknet längst ut till höger för att lägga till en rad. Vill du ta bort en rad klickar du istället på minustecknet.
  • Klicka på listsymbolen i fältet Löneart för att visa listan med alla lönearter.
  • Du kan välja i vilken ordning du vill visa löneraderna på lönebeskeden genom att dra och släppa prickarna längst ut till vänster.

  • Klicka på Ny textrad om du vill göra en notering till registreringen. Du kan välja om du vill att noteringen ska visas på lönebeskedet eller ej genom att markera/avmarkera rutan vid Skriv ut längst ut till höger på raden.

 1. Klicka på Klarmarkera när lönebeskedet är klart.

Du kan klarmarkera alla lönebesked på samma gång genom att markera rutan överst i kolumnen Klar i listan med alla lönebesked. Du kan även klarmarkera alla lönebesked i samband med att du klarmarkerar lönekörningen.

Har företaget bara en anställd klarmarkeras både lönebeskedet och lönekörningen och du hamnar på sidan för att betala och bokföra löneutbetalningen.

 1. Klicka på Nästa.
 2. När alla lönebesked är klara klickar du på knappen Lista lönebesked för att hamna i listläget där du ser alla anställda som ingår i den pågående lönekörningen.

Klicka på Förhandsgranska om du vill granska lönebesked eller bokföringsunderlag. Om du väljer Lönebesked skapas en pdf-fil med alla lönebesked som ingår i lönekörningen.

 1. Klicka på Klarmarkera lönekörning.

Om du inte har klarmarkerat lönebeskeden tidigare visas en dialogruta. Svara Ja för att klarmarkera lönebeskeden för alla anställda när lönekörningen klarmarkeras. Du hamnar nu på sidan för att betala och bokföra löneutbetalningen.

Sökord: lönespecifikation

Relaterade avsnitt