Hur betalar jag ut ränta eller utdelning?

Använd någon av lönearterna 1405 - Ränta och utdelning (30% skatteavdrag) eller 1406 - Utdelning (20% skatteavdrag) beroende på hur stort skatteavdraget ska vara.

Underlagen redovisas i ruta 492 och skatten i ruta 496 på huvuduppgiften i arbetsgivardeklarationen.

Kontrolluppgift om avkastning (utdelning och annan inkomst) ska lämnas på blankett KU31 och kontrolluppgift om ränteinkomst ska lämnas på blankett KU20. Läs mer på skatteverket.se.

Relaterade avsnitt