Registrera och komplettera lönehändelser på lönebesked

Du kan välja att löpande registrera lönehändelserna i kalendern eller på de anställdas lönebesked direkt på lönekörningen. Det vanligaste arbetssättet är att kombinera dessa metoder för att registrera lönehändelserna.

För att underlätta arbetet för dig som löneadministratör kan de anställda själva registrera sina tider, avvikelser och utlägg. Läs mer i avsnittet Kom igång om de anställda ska registrera tider och avvikelser och Kom igång om de anställda ska registrera sina utlägg.

Tidsregistreringar som görs i Visma Advisor kan enkelt importeras till Visma Lön Smart. Läs mer i avsnittet i avsnittet Aktivera integration mot Visma Lön Smart i hjälpen för Visma Advisor.

Gör så här för att registrera lönehändelser via snabbval eller lönearter på de anställdas lönebesked:

Om du vill se de anställdas uppgifter samtidigt som du arbetar med lönekörningen kan du klicka på ikonen för att öppna anställningsregistret i ett separat fönster.

  1. Välj Lön Smart - Lönekörningar.
  2. Skapa en ny lönekörning genom att klicka på Ny lönekörning och välj typ av lönekörning. Om du har skapat lönekörningen tidigare markerar du lönekörningen i listan.
  3. Klicka på Importera från integrerade tjänster om de anställda registrerar sina tider och avvikelser i Visma Lön Anställd eller Visma Tid Smart/Pro, sina utlägg i Visma Utlägg eller om registreringar har gjorts i Visma Advisor.
  4. Klicka på den anställdes lönebesked i listan för att se redan inlagda lönearter.

Om du har granskat lönebeskedet och det inte ska göras några ändringar kan du klicka på knappen Nästa för att gå till nästa lönebesked.

  1. Klicka på plustecknet för att lägga till rad.
  2. Klicka på listsymbolen i fältet Löneart för att lägga till en ny registrering via snabbval eller löneart. Läs om de olika snabbvalstyperna i avsnittet Kalender.
  3. Klicka på Ny textrad om du vill göra en notering till registreringen. Du kan välja om du vill att noteringen ska visas på lönebeskedet eller ej genom att markera/avmarkera rutan vid Skriv ut längst ut till höger på raden.

  4. Klicka på Förhandsgranska om du vill granska lönebesked eller bokföringsunderlag. Om du väljer Lönebesked skapas en pdf-fil med alla lönebesked som ingår i lönekörningen.
  5. Klicka på Spara eller Spara och nästa om du vill gå till nästa anställd.

Innan du går till nästa anställd kan du klarmarkera lönebeskedet för den anställde. Du kan också klarmarkera alla lönebesked på samma gång genom att markera rutan överst i kolumnen Klar i vyn med alla lönebesked i lönekörningen.

  1. När alla lönebesked är klara klickar du på knappen Tillbaka för att gå till den pågående lönekörningen.

Klicka på knappen Beräkna lön före skatt om du vill beräkna vad bruttolönen blir genom att ange den nettolön du vill att den anställde ska få. Beräknad skatt baseras på inställningarna som gjorts för den anställde under Lön Smart - Anställda, fliken Skatt.

Relaterade avsnitt