Vad är tjänsteställe och ändras det om man jobbar hemifrån?

Huvudregeln är att om den anställde har en arbetsplats att gå till för att utföra sitt arbete så är det den anställdes tjänsteställe, även om arbetet ibland utförs hemifrån. Tjänstestället kommer alltså inte att ändras om den anställde jobbar hemifrån huvuddelen av sin arbetstid, förutsatt att man har möjlighet att vara på kontoret alla arbetsdagar.

I vissa fall kan den anställde skriva avtal med arbetsgivaren om att tjänstestället är i hemmet.

Ett företag kan ha flera tjänsteställen, men en anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos samma arbetsgivare. Om den anställde utför sitt arbete på flera platser, är det arbetsgivarens ansvar att göra en bedömning av var tjänstestället är. Observera att tjänsteställe inte är detsamma som arbetsställenummer, som också ska lämnas i arbetsgivardeklarationen.

Läs mer om tjänsteställe på skatteverket.se.

Tjänsteställe anges i fälten Arbetsplatsens gatuadress och Arbetsplatsens ort under Lön Smart - Arbetsgivardeklaration. Om företaget har flera tjänsteställen kan du göra inställningar per anställd under Lön Smart - Anställda på fliken Skatt. Läs mer i avsnitten Arbetsgivardeklaration och Lägg till eller redigera uppgifter för anställd.

Relaterade avsnitt