Förskottssemester

Förskottssemester innebär att nyanställda kan ta ut betald semester under det första intjänandeåret, innan de har tjänat in semesterlön. Det finns inga regler som säger att anställda har rätt till förskottssemester, utan det är upp till varje arbetsgivare att bestämma. Reglerna för förskottssemester kan även vara inskrivna i kollektivavtalet.

Skulden för uttagen förskottssemester ska skrivas av efter fem år. I Visma Lön Smart skrivs skulden automatiskt av vid semesterårsavslutet fem år efter anställningsdatumet.

Förskottssemester används vanligtvis för företag där anställda tar ut semesterdagarna året efter att de har tjänats in. Det är bara anställda med fast månadslön och anställningstypen Komplett som kan ta ut förskottssemester i Visma Lön Smart.

Gör så här för att ange hur många dagar den anställde ska ha i förskott.

  1. Välj Lön Smart - Anställda.
  2. Välj fliken Semester.
  3. Ange antal dagar vid fältet Förskott.

Om den anställde inte utnyttjar alla sina förskottsdagar kommer de att tas bort vid semesterårsavslutet och antalet ändras till 0 i fältet Förskott.

  1. Klicka på Spara.

När förskottssemester ska tas ut registrerar du det med snabbvalet Semester i kalendern eller på lönebeskedet. Skuldens värde blir 4,6 procent av månadslönen och visas på fliken Semester i anställningsregistret.

Det betalas inte ut något semestertillägg för uttagen förskottssemester. Om du vill betala ut semestertillägg för dessa dagar gör du det manuellt via lönearter.

Relaterade avsnitt