Kalender

I kalendern kan du löpande under månaden registrera lönehändelser. När det sedan är dags för lönekörning kan du göra justeringar och kompletteringar på de anställdas lönebesked.

För att underlätta arbetet för dig som löneadministratör kan de anställda själva registrera sina tider och avvikelser i Visma Lön Anställd. Du kan sedan importera de anställdas registreringar till lönekörningen i Visma Lön Smart. Läs mer i avsnittet Kom igång om de anställda ska registrera tider och avvikelser och Kom igång om de anställda ska registrera sina utlägg. I filmen Välkommen till Visma Lön Anställd får du en presentation av programmet.

Om du arbetar på en byrå och använder Visma Advisor importeras enkelt tidsregistreringarna därifrån. Läs mer i avsnittet i avsnittet Aktivera integration mot Visma Lön Smart i hjälpen för Visma Advisor.

I kalendern använder du olika snabbval för att registrera lönehändelser. Snabbvalen tar hänsyn till inställningarna i anställningsregistret.

Gör så här för att registrera lönehändelser i kalendern:

  1. Välj Lön Smart - Kalender.
  2. Markera den anställde i listan.
  3. Markera vilken eller vilka dagar registreringen gäller i kalendern.

För anställda med schemalagd tid visas tiden enligt arbetsschemat när en dag markeras i kalendern. Om du vill ändra arbetstid för en enskild dag klickar du på . Läs mer i avsnittet Ändra schemalagd dag.

  1. Välj snabbval för registreringen.
  2. Ange tid för registreringen under Klockslag, Timmar eller Procent, eller markera Hela dagen om registreringen avser en hel dag.
  3. Det går inte att använda valet Klockslag för att tidsregistrera för en period, utan valet är endast aktivt när en dag är markerad i kalendern.

  4. Skriv en notering i fältet Kommentar om du vill lägga till en notering för tidsregistreringen. Kommentaren kommer att vara synligt på den anställdes lönebesked och för löneadministratören.
  5. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt