Ändra schemalagd dag

Du kan ändra arbetstiden för en enskild dag för en anställd med schemalagd arbetstid. Om den anställde ska göra en mer långsiktig förändring byter du arbetsschema för den anställde. Läs mer i avsnittet Lägg till eller redigera uppgifter för anställd.

Observera att det inte går att göra ändringar för en dag som ligger i en klarmarkerad eller låst period.

Gör så här för att ändra en schemalagd dag:

  1. Välj Lön Smart - Kalender.
  2. Välj anställd i listan.
  3. Klicka på Ny registrering - Ändra schemalagd dag eller markera en dag i kalendern och klicka på vid Schemalagd tid.

I fönstret Ändra schemalagd dag visas tiderna för den aktuella dagen enligt den anställdes ordinarie arbetsschema.

  1. Justera uppgifterna rörande datum, start- och sluttid för ändringen och/eller vilka lunchregler som ska gälla för dagen.
  2. Markera om dagen ska vara ledig dag.

Om Ledig dag markeras så tas den schemalagda tiden bort för den aktuella dagen. Det kan exempelvis vara användbart om en anställd vanligtvis har ledigt på fredagar, men tillfälligt vill ta sin lediga dag på onsdagen.

Valet Visa tider för heltidsschema visas om ändringen avser en dag som ligger i ett deltidsschema. Om valet markeras så visas tiderna för det heltidsschema som deltidsschemat baseras på. De inställningar som görs under Tider för heltidsschema avgör vilken övertids- eller mertidsersättning den anställde får.

Fälten för obetalda raster visas bara om den anställde har ett arbetsschema som innehåller sådana. Om arbetsschemat vanligtvis inte hanterar obetalda raster, men sådana ska finnas med på den avvikande dagen, så går det att göra en förändring på det ordinarie arbetsschemat. När fälten är tillagda på det ordinarie arbetsschemat visas de även under Ändra schemalagd dag och går att redigera.

  1. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt