Skapa en ny mall för checklistor

Detta avsnitt gäller för dig som arbetar med Visma Skatt & Bokslut Pro som en redovisningsbyrå.

  1. Välj Administration - Mallar - Mallar för checklistor.
  2. Välj Ny mall.
  3. Döp mallen.
  4. Välj om du vill basera mallen på antingen Typ av kund eller Kund.

För Typ av kund kan du välja antingen Aktiebolag, Ekonomisk förening, Bostadsrättsförening eller Enskild firma.
Beroende på vilken typ av kund du väljer, får du olika uppsättningar med kontrollfrågor. Listan är grupperad efter programdel och visas i sektionen Förhandsgranskning till höger.

Väljer du Kund skapas mallen med samma kundtyp som för den valda kunden. De kontrollfrågor som redan finns upplagda för kunden ingår i mallen som skapas.

  1. Välj Spara.

När du har skapat en mall ska du ange vilka kontrollfrågor du vill att mallen ska innehålla och vilka kunder du vill att mallen ska vara kopplad till. För att redigera en mall, klicka på mallens namn eller på Redigera (Penn-ikonen) i listan. En arbetsbild med flikarna Checklistor och Kunder visas.

Relaterade avsnitt