Överföring av information mellan perioder och år

Mycket av informationen kan återanvändas mellan perioder och år. Det är dessutom många utgående värden som behövs som ingående värden när en ny period startas. Därför har vi byggt in funktionalitet för att föra över viss information mellan avstämningsperioderna.

Automatisk kopiering av uppgifter från föregående år

Automatisk kopiering av bilagor från föregående perioder/år

Uppdatera bilagor

Automatisk kopiering av uppgifter från föregående år

Vid start av en ny årsavslutsperiod kopieras automatiskt en del uppgifter från föregående år.

Du kan när som helst kopiera uppgifterna manuellt från sidan Underhåll - Inställningar - Kopiera uppgifter från föregående år. Detta är användbart t. ex. om du har låst upp föregående år, gjort ändringar och sedan vill att de ändringarna ska överföras till det senaste året.

Kopiera årsavslutsuppgifter från föregående år

Fysiska personer

Uppgifterna kopieras till Underlag INK1, Enskild firma och Deklarationsbilagor.

Enskilda firmor

Utgående värden som behövs nästkommande år

 • Sparat fördelningsbelopp
 • Expansionsfond
 • Periodiseringsfond
 • Underskott
 • Avstämning av egenavgifter

Ägare av andelar i fåmansbolag (K10)

 • Alla uppgifter från sidorna Grunduppgifter och Händelser
 • Sparat utdelningsutrymme

Aktiebolag

Uppgifterna kopieras till Skatteberäkning, Deklarationsblanketter och Årsredovisning.

 • Utgående värden som behövs nästkommande år

 • Texter i årsredovisningen

Automatisk kopiering av bilagor från föregående perioder/år

När du startar en ny period kommer bilagor att kopieras med eller utan värden. Standardinställningen är att kopiera bilagorna med värden, men du kan välja andra alternativ från drop-downen Kopiera bilaga till nästa period på varje bilaga.

Speciellt för årsavslutsperioder

Enbart bilagor med inställningen Ja, med uppgifter kopieras mellan vanliga avstämningsperioder (P1-P2 upp till P11-P12).

När P12 är låst och årsavslutsperioden (P13) startas, kopieras följande från P12 till P13:

 • Statusmarkeringar för konton.
 • Statusmarkeringar och kommentarer i checklistan.
 • Alla bilagor som skapades under P12 (oavsett inställning).

Alla externa bilagor med inställningen Ja, med uppgifter till årsavslutsperioden som skapats under året kopieras också till P13.

Dessutom gäller följande regler för kopiering mellan perioderna P12, P13 och P1:

 • Om P12 är låst och P13 inte är startad, kopieras bilagor med inställningen Ja, med uppgifter från P12 till P1 när P1 startas.
 • Om P12 är låst och P13 är startad, kopieras bilagor med inställningen Ja, med uppgifter från P13 till P1 när P1 startas.
 • Om P13 är låst och P1 startas, kopieras bilagor från P13 till P1.

Uppdatera bilagor

När en bilaga har uppdaterats i en tidigare period kan den kopieras till den aktiva perioden.

 1. I den aktiva perioden, gå till bilagan som du vill uppdatera.

 2. Välj Kopiera föregående.

 3. I dialogrutan som dyker upp, svara Ja.

Bilagan från den föregående perioden kommer att laddas ner och ersätta bilagan i den aktiva perioden.

Om du skapar en ny bilaga i en föregående period, dvs en bilaga som inte finns i den nuvarande, kommer den inte att kunna kopieras. För att kunna uppdateras måste bilagan finnas i både den föregående och den aktiva perioden.

Relaterade avsnitt