Avstämningsperioder

När uppgifter har importeras till Skatt & Bokslut visar startsidan alla perioder för alla räkenskapsår som importerats.

Du kan alltid se vilken period som är aktiv och vilken status den har från periodväljaren i det övre högra hörnet på sidan. Här kan du också växla mellan perioder.

Starta period

För att starta en period, klicka på Redigera, antingen på startsidan eller från periodväljaren i det övre högra hörnet på sidan. Den föregående perioden måste låsas innan du kan påbörja arbetet med nästa.

Lås period

När du har stämt av en period kan du låsa den på startsidan genom att aktivera knappen Lås period.

  • Det är möjligt att lägga till uppgifter i en period som inte är startad än, så som till exempel en extern bilaga, men du kan inte fylla i belopp.

  • Om du behöver lägga till ytterligare uppgifter i en period som redan är låst, kan den låsas upp tillfälligt. Nästa period pausas då, så att du bara arbetar med en period åt gången. Du kan lägga till externa bilagor och lägga till konton på bilagor i en pausad period, men du kan inte fylla i belopp.

  • Du kan alltid öppna och se låsta perioder. Om en period är låst körs inte kontrollerna för den perioden, så resultaten av kontrollerna är oförändrade.

När du låser en period med data importerat från Visma eEkonomi kan du välja att även låsa motsvarande period i Visma eEkonomi genom att aktivera valet Lås period i Visma eEkonomi.

Om du låser upp en period i Visma Skatt & Bokslut Pro, kommer den inte att låsas upp i Visma eEkonomi.

Relaterade avsnitt