Debiterad preliminärskatt

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

I början av varje beskattningsår beslutar Skatteverket hur mycket preliminärskatt som ska betalas. Preliminärskatten baseras på din uppskattade vinst det kommande beskattningsåret och det beslutade beloppet kommer att dras från företagets skattekonto varje månad.

Bilagan Debiterad preliminärskatt används för att stämma av kontot för betald preliminärskatt och här anger du de betalningar som beslutats av Skatteverket. Du inkluderar betalningarna för räkenskapsårets alla månader plus relevanta månader i nästa räkenskapsår. Detta eftersom betalningen under nästkommande år avser det föregående året.

Beloppet som anges för respektive månad ska vara den betalda preliminärskatten som avser föregående månad. I fältet för mars fyller du alltså i preliminärskatten som är betald i mars men som avser februari.

Programmet utgår från att konto 2518 används för debiterad preliminärskatt.

Debiterings- och betalningsperioder

Det finns fyra olika debiteringsperioder med fyra tillhörande betalningsperioder. Beroende på vilket räkenskapsår ditt företag har, får du olika debiterings- och betalningsperioder.

Räkenskapsår Debiteringsperiod Betalningsperiod
1 februari - 31 januari

1 mars - 28 februari

1 april - 31 mars

1 maj - 30 april

1 maj - 30 april 12 juni - 12 maj
1 juni - 31 maj

1 juli - 30 juni
1 juli - 30 juni 17 augusti - 12 juli
1 augusti - 31 juli

1 september - 31 augusti
1 september - 31 augusti 12 oktober - 12 september
1 oktober - 30 september

1 november - 31 oktober

1 december - 30 november

1 januari - 31 december
1 januari - 31 december 12 februari - 17 januari

Har ditt företag ett räkenskapsår som slutar vi en annan tidpunkt än ovan, utgår du ifrån den debiteringsperiod som infaller närmast efter det att ditt räkenskapsår slutar.

I kolumnen Inbetalt belopp, ange belopp för de månaderna som har passerat. Vid nästa månadsavstämning kommer systemet automatiskt fylla i samma belopp som föregående period.

När du lägger till ett värde för en månad, kommer de nästkommande månaderna att fyllas automatiskt med det värdet. Värden för de tidigare månaderna påverkas inte.

Du ser den ingående balansen för det konto som du har valt att koppla bilagan till. Den ingående balansen tillsammans med de månatliga betalningarna blir avstämningsbeloppet på huvudbilagan.

Koppling till bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran (endast aktiebolag)

När bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran skapas i årsavslutsperioden, hämtas belopp från bilagan Debiterad preliminärskatt för att automatiskt fylla i raderna enligt nedan:

Avgår inbetald preliminärskatt för beskattningsåret

Summan som betalats in till Skatteverket under det aktuella räkenskapsåret. För ett normalt räkenskapsår omfattar detta betalningar för perioden Feb 20X1-Dec 20X1.

Avgår inbetald preliminärskatt för hela beskattningsåret

Summan som betalats in till Skatteverket som avser det innevarande räkenskapsåret. För ett normalt räkenskapsår omfattar detta betalningar för perioden Feb 20X1-Jan 20X2.

När bilagan skapas, görs en automatisk ombokning av det bokförda beloppet från 2518 till 2510.

Läs mer i Sammanställning årets skatteskuld/fordran.

Relaterade avsnitt