Anläggningsregister - Översikt

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Syftet med den här bilagan är att sammanställa alla konton för anläggningstillgångar. Bilagan finns i två varianter, Automatgenererad och Manuell.

Automatgenererad

Denna bilaga skapas automatiskt när du använder bilagan Anläggningsregister - Specifikation. All data förs då över automatiskt.

En automatgenererad bilaga kan inte tas bort manuellt. Däremot raderas den per automatik om de kopplade bilagorna Anläggningsregister - Specifikation tas bort.

Manuell

Här skapar du sammanställningen och lägger in alla konton och belopp själv. Den manuella bilagan användas när du exempelvis vill bifoga externa filer för ett anläggningsregister istället för att använda Anläggningstillgångar - specifikation.

Det går bara att skapa en manuell bilaga per kontogrupp. Vill du lägga till en specifikationsbilaga får det inte finnas någon manuell bilaga kopplad till kontogruppen.

Relaterade avsnitt