Fastighetsskatt för industrifastigheter och elproduktionsenheter

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Den här bilagan används för att beräkna årets fastighetsskatt för industrifastigheter och elproduktionsenheter. Ange byggnads- och tomtvärde och ägd andel. Bilagan räknar fram fastighetsskatten baserat på den aktuella skattesatsen.

Värdena för beräkning av fastighetsskatt uppdateras ofta varje år. För information och exempel, se information på skatteverkets sida för Fastighetsavgift och fastighetsskatt.

Om du har en ingående balans på det konto som är kopplat till bilagan så bör du lägga till en rad på huvudbilagan där du specificerar den ingående balansen för sig då detta belopp inte inkluderas i avstämningsbeloppet från skattebilagan.

Detta för att förhindra en differens vid årsavslutsperioden då vi gör ombokningen till skattekonto 2510.

Relaterade avsnitt