Digital signering

På sidan Årsredovisning- Digital signering kan du signera din årsredovisning och årsstämmoprotokollet digitalt.

Vill du hålla koll så att du inte missar några viktiga deadlines? Kolla avsnittet Vilka datum är viktiga för årsredovisningen?

Observera att denna signering endast är till för att godkänna årsredovisningen och årsstämmoprotokollet. Inlämning av årsredovisning, fastställelseintyg och revisionsberättelse sker i nästa steg. Läs mer i avsnittet Digital inlämning av årsredovisning.

Kolla in en demo av signering via Visma Sign:

Under rubrikerna Årsredovisning/Årsstämmoprotokoll listas namnen och e-postadresserna på de personer som ska signera årsredovisningen och årsstämmoprotokollet. Namnen hämtas från sidorna Underskrifter respektive Årsstämmoprotokoll - Underlag.

Hur vet jag vem som har vilken roll i bolaget?

I bolagets registreringsbevis eller när du är inloggad på Mina sidor på Bolagsverket kan du se:

 • Alla personer som är registrerade i bolaget och vilken roll de har
 • Verklig huvudman
 • Firmatecknare

När du klickar på knappen Skicka för signering får undertecknarna en notifiering via e-post och får identifiera sig med BankID innan de signerar dokumentet. Du kan sedan följa statusen för respektive signering i kolumnen Status.

När årsredovisningen skickas för signering via Visma Sign, kommer texten Datum framgår av den digitala underskriften visas istället för ett datum. Detsamma gäller för revisorspåteckningen. Då visas texten Den dag som framgår av min (vår) digitala underskrift istället för datumet.

Texterna ersätter datumet när årsredovisningen skickas för signering via Visma Sign. Du förhandsgranskar enkelt dokumentet med knappen Förhandsgranska på sidan Digital signering.

Första gången du använder signeringen

Programmet använder sig av Visma Sign - Vismas tjänst för elektronisk signering av dokument. Innan du kan använda den inbyggda signeringen behöver du registrera ett konto. Vid det första signeringstillfället behöver du även godkänna integrationen med Visma Skatt & Bokslut Pro.

 1. Registrera ett konto på Visma Sign.

 1. Skapa och skicka din första signeringsförfrågan i Visma Skatt & Bokslut Pro.

 1. När du har skickat den första förfrågan, logga in på ditt konto på Visma Sign och välj där Inställningar - Integrationer.

 1. Klicka på Godkänn för Visma Skatt & Bokslut Pro i listan.

Integrationen behöver endast godkännas en gång. Därefter behöver du inte logga in för att signeringen ska fungera från Visma Skatt & Bokslut Pro.

Vad kostar signering med Visma Sign?

Visma Sign kostar 17 kr/signering. Har man till exempel en årsredovisning som ska signeras via Visma Sign av fyra ledamöter kostar denna signering alltså 68 kr. Väljer man att bjuda in till signering via sms kostar varje sms 2,50 kr.

Visma Sign har inga uppstartskostnader eller andra fasta kostnader. Du betalar endast för det du använder.

Digital signering med Visma Sign

 1. Kontrollera undertecknarnas e-postadresser. Vid behov kan du uppdatera dem före du skickar dokumentet för signering.

Om du ändrar e-postadress efter du har skickat för signering, kommer detta inte påverka redan skickade dokument. Statusen för signeringen kommer inte längre att visas och du kommer behöva skicka om dokumentet med den uppdaterade e-postadressen. När den nya inbjudan har skickats, kan du ta bort den gamla. Läs mer i avsnittet Avbryt en pågående signering.

I Visma Sign kan du uppdatera e-postadresserna på inbjudningar som har skickats, men ännu inte öppnats av undertecknaren. Läs hur du gör i avsnittet Ändra e-postadress för en undertecknare.

 1. Från Signeringsinställningar - Inbjudans giltighetstid, välj inom vilken tid signeringen ska ske. Påminnelser skickas ut automatiskt enligt det intervall som visas för varje val.

Det är inte möjligt att ändra den aktiva tiden efter att inbjudan har skickats. Om du exempelvis vill förlänga tiden, måste du skapa en ny inbjudan och ta bort den gamla i Visma Sign.

Avbryt en pågående signering

 1. Välj om du vill kräva att undertecknarna ska läsa igenom dokumentet och om de ska få en kopia via mejl med respektive kryssruta.

 2. Vid behov, ange ett personligt meddelande. Det kommer visas längst ner i notifieringen.

 3. Klicka på Skicka för signering för att skicka dokumentet.

Notifieringen via mejl ser ut enligt nedan. Den inramade texten är det personliga meddelandet.

Alla dokument sparas i Visma Sign i sju år.

Relaterade avsnitt