Över/underavskrivningar maskiner/inventarier (enskild firma)

Här kan du beräkna det lägsta tillåtna skattemässiga restvärdet vid räkenskapsenlig avskrivning på maskiner och inventarier, samt de maximala överavskrivningarna. Uppgifterna du lämnar här utgör grunden för årets maximala avsättning eller tvingande upplösning, som överförs till blankett NE - Enskild firma under under Årsavslut - Deklarationsblanketter.

När du gör val för överavskrivningar på maskiner och inventarier under Skatteberäkning skapas automatiskt en bokslutsverifikation och en bokslutsbilaga som är kopplade till kontot för överavskrivningar.

Relaterade avsnitt