Skatteplanering för privatpersoner, fliken Grunduppgifter

På sidan Grunduppgifter anger du personuppgifter och de skattesatser som ligger till grund för beräkningarna för skatteplaneringen.

För att skatteberäkningarna ska bli mer precisa finns även möjligheten att lägga till inkomst av tjänst och kapital utöver de inkomster som beräknas under avsnittet Kalkyler.

Relaterade avsnitt