Skatteplanering för privatpersoner

Du hittar skatteplaneringen för privatpersoner under Årsavslut - Skatteplanering. I ett första steg används skatteplaneringen som en hjälp för att beräkna lönebaserat utrymme, lönekrav och utdelning i fåmansbolag.

Skatteplaneringsdelen är tillgänglig för privatpersoner från och med inkomstår 2023. Den är separerad från den övriga deklarationen och kan därför användas helt fristående. Lite tips om hur du använder den kan du få i foruminägget Beräkna lönekravet (2023) i fåmansbolag med Visma Spcs

Använder du Visma Skatt & Bokslut Pro som ett företag, kan du istället använda bilagan K10 - Kvalificerade andelar i fåmansföretag för att beräkna det lönebaserade utrymmet och vilket lönekrav som behöver uppfyllas av eget löneuttag.

Såhär gör du

 1. Öppna skatteplaneringen från Årsavslut - Skatteplanering.

 2. Ange aktuella skattesatser för den fysiska personen på sidan Grunduppgifter.

 3. Lägg till inkomst av tjänst och kapital och överskott av näringsverksamhet på sidan Övriga inkomster.

 4. Gå till sidan Kalkyler.

 1. Klicka på knappen Lägg till kalkyl i det nedre vänstra hörnet och välj Kvalificerade andelar i fåmansbolag.

 2. Ange uppgifter om företaget och gör nödvändiga inställningar på fliken Grunduppgifter.

 3. Ange uppgifter om företagets totala antal andelar och delägarens händelser, såsom köp, sälj med mera på fliken Händelser.

 4. Skriv in uppgifter för lönesummeregeln om den är aktuell på fliken Löneunderlag. Kontrollera om om lönekravet är uppfyllt genom att klicka på länken Visa beräkningar - utdelningsutrymme.

 5. Ange sparat utdelningsutrymme och se hur utrymmet används under inkomståret på fliken Sparat gränsbelopp.

 6. Ange datum och belopp för årets utdelning på fliken Årets utdelning. Du får en sammanställning över hur mycket som kapitalbeskattas respektive tjänstebeskattas.

Via länken Visa beräkningar - utdelningsutrymme finns en detaljerad beskrivning över hur utdelningsutrymmet har räknats fram. Den visar jämförelse mellan huvudregeln och förenklingsregeln och väljer automatiskt den bästa regeln.

 1. Har delägaren gjort någon försäljning under året visas beräkning av dess vinst eller förlust på fliken Årets försäljning.

Relaterade avsnitt

Sökord: fåmansbolagskalkyl, fåmansbolag, skatteberäkning, skatteplanering