Rättelse av SRU-fil

I normala fall är själva skapandet av en SRU-fil det sista som du gör med en färdig deklaration. Det kan naturligtvis ändå uppstå situationer där du senare måste ändra uppgifter i en deklaration som du redan sparat som en SRU-fil. I dessa fall får du en varning av skatteprogrammet när du sparar deklarationen efter de nya ändringarna.

Om du gjort ändringar på de blanketter i deklarationen som ingår i SRU-uppgifterna måste du låta skatteprogrammet skapa en ny SRU-fil. Om du vid detta tillfälle inte hunnit exportera den först skapade SRU-filen kommer den nya SRU-filen automatiskt att ersätta den gamla SRU-filen.

Om den först skapade SRU-filen redan flyttats kommer den nya SRU-filen att läggas i listan över inte exporterade SRU-filer i skatteprogrammet och får flyttas på samma sätt som övriga SRU-filer som ska sändas till Skatteverket.

Flera skickade SRU-filer för samma deklaration

Om du mer än en gång skapat en SRU-fil och skickat in för samma deklaration kommer förteckningen i skatteprogrammet över Skickade SRU-filer att innehålla flera SRU-filer för samma deklaration.

Den SRU-fil som senast flyttats sparas alltid i förteckningen med ett namn som börjar på S_. Övriga filer namnges i kronologisk ordning med en siffra som andra tecken i filnamnet. Har du t ex flyttat fyra SRU-filer av samma deklaration och öppnar listan över skickade SRU-filer, börjar namnet på den först skickade SRU-filen med S1 , den andra SRU-filen som skickats börjar med S2, den tredje SRU-filen som skickats börjar med S3 och den senast skickade med S_.

I listan över skickade SRU-filer kan upp till tio SRU-filer visas som skapats för samma deklaration. Programmet sparar alltid en kopia på den senaste skickade SRU-filen samt de nio i kronologisk ordning först skickade SRU-filerna.

Obs!

Du ska inte fylla i fältet Datum då blanketten fylls i om du rättar genom att skicka en ny SRU-fil. Dateringen sköts då av programmet. Den sist daterade SRU-filen som Skatteverket fått räknas som den giltiga deklarationen.

Relaterade avsnitt

Exportera SRU-filer
Skapa SRU-filer