Skapa SRU-filer

När deklarationen är klar för att lämnas till Skatteverket så kan du skapa SRU-filen för den aktuella deklarationen.

SRU-filen måste alltid skapas i skatteprogrammet, även om du använder Visma Byråstöd eller Visma Advisor Connect.

Innan du skapar den första SRU-filen måste du fylla i uppgifter om medielämnare, d v s uppgifter om den person som skickar in SRU-uppgifterna till Skatteverket. Om du deklarerar åt andra är det ändå dina uppgifter som ska fyllas i här. Använder du Visma Byråstöd behöver du inte fylla i dessa uppgifter eftersom uppgifter om medielämnare då hämtas från Visma Byråstöd.

  1. Välj Arkiv - Programinställningar, fliken SRU.
  2. Fyll i uppgifter om den som lämnar uppgifterna. Du kan också klicka på knappen Föreslå personuppgifter. Då hämtar programmet automatiskt de grunduppgifter som finns i den aktuella skattefilen.

Om du vill ändra inställningar för var filen ska sparas klickar du på länken sökvägar. Då öppnas fliken Sökvägar där du kan ändra sökvägarna för programmets SRU-hantering. Läs mer i avsnittet Programinställningar, fliken Sökvägar.

  1. Klicka på OK.

Informationen kommer att följa med de SRU-filer som sänds till Skatteverket. När dessa uppgifter är ifyllda kan du skapa en SRU-fil innehållande de blanketter som kan lämnas in.

  1. Välj Arkiv - Export och klicka på knappen Skapa förberedande SRU-fil till Skatteverket.
  1. Klicka på OK och SRU-filen skapas.
  2. Svara Ja på frågan om du vill ändra deklarationsstatus till Klar/låst.

Nu låses deklarationen och det går inte att göra fler ändringar. Om du, efter att du har låst deklarationen, vill göra ändringar kan du ändra deklarationsstatusen till Ej klar igen.

När du i Visma Skatteprogram skapar en SRU-fil kontrolleras automatiskt att innehållet i filen motsvarar de detaljerade regler som Skatteverket har ställt upp för SRU-filer. Om programmet finner uppgifter som inte har lämnats korrekt visas ett felmeddelande på skärmen. SRU-kontrollen fungerar på samma sätt som skatteprogrammets övriga deklarationskontroll. Du kan alltså markera felmeddelandet, välja knappen Gå till och hamna på den plats i deklarationen där felaktigheten finns. Om SRU-kontrollen inte ger några felmeddelande kan du normalt räkna med att SRU-filen är helt korrekt. Du kan låta SRU-kontrollen visas samtidigt med programmets vanliga deklarationskontroll.

Du får information om att SRU-filen är skapad.

  1. Välj OK.

När du har skapat SRU-filen är nästa steg att skicka den till Skatteverket. Läs mer i avsnittet Exportera SRU-filer.

Skapa SRU-fil automatiskt i Visma Skatt Proffs

I Visma Skatt Proffs kan du ställa in att SRU-fil automatiskt ska skapas när du sparar den vanliga skattefilen.

  1. Välj Arkiv - Programinställningar, fliken SRU.
  2. Markera rutan Skapa automatiskt SRU-fil då skattfil sparas.

Förteckning över skapade SRU-filer

De SRU-filer som skapas, sparas med ett namn som börjar på S_ följt av 6+3 siffror från person/organisationsnumret. Under Arkiv - Export visas alla SRU-filer som skapats. Välj Visa för att se exporterade eller ej exporterade filer.

Relaterade avsnitt

Exportera SRU-filer
Visa innehåll i SRU-fil
Deklarationsuppgifter till Skatteverket
Mer information om Skatteverkets filöverföringstjänst
Rättelse av SRU-fil
Tekniska uppgifter om SRU-filer