Exportera SRU-filer

De SRU-filer som du har skapat för olika deklarationer ska du leverera till Skatteverket. Det gör du med Skatteverkets filöverföringstjänst. Läs mer i avsnittet Mer information om Skatteverkets filöverföringstjänst och på skatteverket.se.

Om du arbetar via Visma Advisor/Visma Byråstöd så skapas filen i Visma Skatt Proffs, men skickas till Skatteverket via Visma Advisor Connect/Visma Byråstöd. Uppgifterna om medielämnare hämtas då från Visma Advisor/Visma Byråstöd. Läs mer i Hur exporterar jag en SRU fil i Visma Advisor eller Skapa filer för inlämning av deklarationer i Visma Byråstöd.

Har du redan skapat filerna i Visma Advisor Connect eller Visma Byråstöd, följer du instruktionen från punkt 5.

  1. Välj Arkiv - Export.
  2. Markera Ej exporterade, för att se de SRU-filer som ännu inte skickats till Skatteverket. Du kan även göra urval på beskattningsperiod om du exempelvis endast vill se period 4.
  3. Markera den eller de deklarationer som du vill skicka och klicka på Skicka SRU-fil. Om du arbetar i Visma Skatt Proffs kan du skicka flera filer samtidigt, medan du i Visma Skatt bara kan skicka en fil åt gången.
  4. Välj om du vill starta Skatteverkets e-tjänst direkt eller om du vill skapa filerna till datorn för att sedan ladda upp på Skatteverkets hemsida. När filerna är skapade får du ett meddelande om var filerna är sparade och du kan öppna mappen genom att klicka på Öppna mapp.
  5. Logga in i Skatteverkets filöverföringstjänst. Läs mer i avsnittet Mer information om Skatteverkets filöverföringstjänst eller på skatteverket.se.
  6. Välj Bilagor till inkomstdeklaration (SRU). På nästa sida klickar du på Överföra filer.
  1. Klicka på knappen Välj fil och bläddra fram filerna INFO.SRU och BLANKETTER.SRU i mappen Mina dokument\SPCS\Visma Skatt\20XX-20YY\SRU20YY\Filöverföring\. Klicka på Lägg till för att lägga till filen i överföringslistan. Gör sedan samma sak med den andra av de två filerna.
  1. Välj Överför för att skicka in filerna. Nu visas ett meddelande om att filerna förts över eller information om eventuella fel som finns i filerna.

Rättelse av SRU-fil

Om du ändrat i deklarationen efter det att en SRU-fil skapats låter du skatteprogrammet skapa en ny SRU-fil. Läs mer i avsnittet Rättelse av SRU-fil.

Förteckning över exporterade SRU-filer

Under Arkiv - Export visas alla SRU-filer som skapats. Välj Visa - Exporterade för att få en förteckning över exporterade SRU-filer.

Relaterade avsnitt

Skapa SRU-filer
Visa innehåll i SRU-fil
Hur exporterar jag en SRU fil i Visma Advisor
Skapa filer för inlämning av deklarationer i Visma Byråstöd
Mer information om Skatteverkets filöverföringstjänst
Rättelse av SRU-fil