Mer information om Skatteverkets filöverföringstjänst

De SRU-filer som du har skapat för olika deklarationer ska du leverera till Skatteverket. Det gör du med Skatteverkets filöverföringstjänst. Läs mer om filöverföring på skatteverket.se.

För att sända filer via filöverföringstjänsten gäller att filerna ska vara framställda enligt Skatteverkets broschyr SKV 269 samt att:

  • samtliga SRU-filer från olika deklarationer som ska sändas till Skatteverket, ska före sändning slås ihop till en blankettfil som heter blanketter.sru.
  • blanketter.sru får inte överstiga 5,0 MB (vilket normalt innebär att du kan skicka in många hundra deklarationer på en gång utan att nå taket).
  • vid varje överföringstillfälle kan endast två filer sändas, info.sru och blanketter.sru.

Programmet ser till så att dessa villkor uppfylls.

E-legitimation krävs

För att logga in till e-tjänsten krävs någon av de på marknaden förekommande e-legitimationerna.

Hur gör man i Skatteprogrammet?

När du valt att skicka SRU-filerna via Skatteverkets filöverföringstjänst så skapar programmet info.sru och blanketter.sru av deklarationer som du pekat ut. I Visma Skatt går det enbart att sända en deklaration i taget.

Programmets standardinställning är att de båda filerna som ska sändas till Skatteverket läggs i mappen Mina dokument\SPCS\Visma Skatt\20XX-20YY\SRU20YY\Filöverföring\. Det är via den sökvägen du sedan hittar filerna när de ska pekas ut, vilket du får göra när du startat filöverföringstjänsten hos Skatteverket.

Relaterade avsnitt

Skapa SRU-filer
Exportera SRU-filer

Information om filöverföring på skatteverket.se