Visa innehåll i SRU-fil

Välj Arkiv - Export och markera SRU-filen i listan. Klicka sedan på knappen Visa SRU-innehåll till höger i dialogrutan.

Nu visas innehållet i den SRU-fil du markerat.

SRU-filer består av ASCII-filer som av programmet skapas i enlighet med noggranna instruktioner från Skatteverket I SRU-formatet lagras varje blankett för sig i ett eget blankettblock.

För att kunna skapa och skicka en sk SRU-fil till Skatteverket så måste deklarationsblanketterna vara ifyllda enligt Skatteverkets tekniska beskrivning. Detaljerna finns i broschyren SKV 269 som finns på Skatteverkets hemsida på internet.

I ett block kan följande poster förekomma:

#BLANKETT
#IDENTITET
#NAMN
#UPPGIFT
#SYSTEMINFO
#BLANKETTSLUT
#FIL_SLUT

Posten #BLANKETT anger vilken blankett som finns i blankettblocket.

Posten #IDENTITET talar om vem uppgifterna avser. I posten sparas person- eller organisationsnummer samt datum och klockslag när filen framställdes.

Det är frivilligt att skicka med posten #NAMN i filen. SKV använder posten för att förtydliga eventuella felrapporter om det uppstått problem med någon fil.

Posten #UPPGIFT används för alla de uppgifter som finns på blanketten.

I filen kan man också lägga in kommentarer i posten #SYSTEMINFO. Visma Skatt Proffs använder denna post för att lagra information om SRU-filen är exporterad eller ej.

Blankettblocket avslutas med posten #BLANKETTSLUT.

Filen avslutas med #FIL_SLUT.

Relaterade avsnitt

Skapa SRU-filer
Exportera SRU-filer