Skapa schema

  1. Välj Inställningar - Tid & Kvitton - Schema.
  2. Klicka på Lägg till schema.
  3. Ange ett namn för schemat i fältet Schemanamn.
Du kan välja att lägga upp ett schema för flera veckor, dock max 12 veckor. Det gör du genom att klicka på Lägg till vecka.

Har du skapat ett flerveckorsschema får du välja vilken vecka det ska börja gälla för användaren. Det gör du i samband med att du lägger in schemat på respektive användare under Inställningar - Generellt - Licenser & användare. Där kan du välja om schemat exempelvis ska starta på vecka 2, istället för vecka 1.
  1. Ange hur många timmar respektive arbetsdag ska innehålla.
Du kan ange ett säsongsarbetsschema som gäller under en pågående schemaperiod. Säsongsarbetsschema kan dock inte läggas till på ett flerveckorsschema.
  1. Ange vad som gäller för de undantag som finns angivna.

Vill du skapa egna undantag gör du det genom att klicka på Nytt undantag. Ange vilket datum undantaget gäller, en beskrivning och hur många arbetstimmar som dagen ska innehålla.

Relaterade avsnitt