Skapa fakturaunderlag

  1. Välj Fakturering - Att fakturera.
  2. Välj om du vill visa det du har möjlighet att fakturera per Kund eller Projekt.

Fältet Sök kan du använda för att söka fram en specifik kund eller projekt. Du kan också söka på period eller kund-/projektansvarig. Fältet Enbart projekt markerade som klara för fakturering markerar du om du endast vill att de projekt som har en markering i Klar för fakturering visas i listan.

  1. Ange tidsperiod eller kund-/projektansvarig för fakturaunderlaget.
  2. Klicka på den kund/projekt som fakturaunderlaget ska skapas för. Väljer du kund får du markera vilket projekt du vill fakturera. Markerar du flera projekt samfaktureras dessa.

De röda siffrorna inom parentes är tider som registrerats, men som ännu inte är attesterade. För att tiden ska bli fakturerbar måste den först attesteras. Det kan du enkelt göra genom att klicka på den röda siffran.

Om du har arbetad tid eller artiklar som inte beräknats med en korrekt totalkostnad i tabellen, rekommenderas att du går till respektive projekt och kontrollerar flikarna Artiklar och Tid. Åtgärda priset för tiden och artikeln på projektet och gå sedan tillbaka till Att fakturera.

Du kan välja att gå vidare till fakturaunderlaget och justera priset direkt på underlaget. Observera att justeringar som görs direkt på fakturaunderlaget inte syns i den ekonomiska uppföljningen på projektet.

  1. Klicka på Nästa.

Nu skapas fakturaunderlaget. Den layout som du har använt på kunden sedan tidigare är den som föreslås.

  1. Klicka på Fakturalayout om du vill justera fakturans utseende. Du kan till exempel välja om fakturan ska visas detaljerat, med eller utan kommentarer eller om den ska summeras per aktivitet, artikel, person eller datum. Du kan också välja att gruppera eller dölja rader.
  2. Klicka på Inställningar för att göra ytterligare val för din faktura.
  3. Fyll i resterande uppgifter på fakturaunderlaget.
  4. Klicka på Skapa underlag i Visma Tid Smart.
  5. Klicka på Skapa om du är säker på att du vill skapa fakturaunderlaget.

Nu hittar du fakturaunderlaget under Fakturering - Fakturaunderlag.

Om du har integration med Visma eEkonomi skickas underlaget automatiskt dit och sparas som ett fakturautkast. Detta kan du sedan arbeta vidare med och skicka till kunden.

Om du har integration med Visma Administration/Visma Fakturering sparas underlaget i mappen för Hämtade filer på din dator.

Visas ett felmeddelande överst på fakturaunderlaget kan du läsa mer om vad det betyder i avsnittet Misslyckade.

Relaterade avsnitt