Integration med Visma Administration/Visma Fakturering

Integrationen fungerar från och med version 2018.7 av Visma Administration/Visma Fakturering.

Att integrera Visma Tid Smart med Visma Administration innebär att Visma Tid Smart används som ett försystem till Visma Administration. Det är i Visma Tid Smart som de anställda registrerar tid och arbetar med kundens projekt och prissättning. Det är också här du sammanställer fakturaunderlag. Fakturaunderlagen kan du sedan läsa in i Visma Administration, antingen som fakturor eller ordrar (Administration 1000/2000). Möjligheten att läsa in underlag som ordrar gör att du löpande kan uppdatera ditt Visma Administration med uppgifter från Visma Tid Smart, till exempel för att få kontroll över disponibelt antal i lager. Visma Administration används sedan för att vidarefakturera dina uppdrag till slutkund.

Innan du börjar arbeta i Visma Tid Smart kan du föra över relevanta kunder, artiklar och eventuella projekt och resultatenheter från Visma Administration. På så sätt får du in grunduppgifter att arbeta vidare med i Visma Tid Smart.

Inställningar för integrationen

  1. Kontrollera att du har samma organisationsnummer angivet i Visma Tid Smart som i Visma Administration/Visma Fakturering. I Visma Tid Smart hittar du det under Inställningar - Generellt - Företagsinställningar och i Visma Administration/Visma Fakturering hittar du det under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag.
  2. Öppna Visma Administration/Visma Fakturering och välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration.
  3. Markera Visma Tid Smart/Pro.
  4. Fyll i de inloggningsuppgifter du har till Visma Tid Smart och klicka på Aktivera.

Om du har flera företag i Visma Tid Smart visas en dialogruta där du får välja vilket företag i Visma Tid Smart som du ska integrera mot.

Om du är byrå och har partnerportalen så är det din kunds inloggningsuppgifter till Visma Tid Smart som du ska ange i Visma Administration när integrationen ska startas.

  1. Ange om du vill få en automatisk påminnelse när det finns underlag från Visma Tid Smart att läsa in till Visma Administration/Visma Fakturering.

Sökvägen är förifylld och bör inte ändras.

  1. Markera om du vill läsa in underlag från Visma Tid Smart som Faktura eller Order (detta val visas endast om du integrerar med Visma Administration 1000/2000).

Relaterade avsnitt