Visma Tid Smart

Integration mot Visma Administration/Visma Fakturering

Integrationen fungerar från och med version 2018.7 av Visma Administration/Visma Fakturering.

Att integrera Visma Tid Smart med Visma Administration innebär att Visma Tid Smart används som ett försystem till Visma Administration. Det är i Visma Tid Smart som de anställda rapporterar tid och arbetar med kundens order och prissättning. Det är också här du sammanställer fakturaunderlag. Fakturaunderlagen läser du sedan in i Visma Administration för fakturering.

Innan du börjar arbeta i Visma Tid Smart kan du föra över relevanta kunder, artiklar och eventuella projekt och resultatenheter från Visma Administration. På så sätt får du in grunduppgifter att arbeta vidare med i Visma Tid Smart.

Inställningar för integrationen

 1. Kontrollera att du har samma organisationsnummer angivet i Visma Tid Smart som i Visma Administration/Visma Fakturering. I Visma Tid Smart hittar du det under Inställningar - Generellt - Företagsinställningar och i Visma Administration/Visma Fakturering hittar du det under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag.
 2. Öppna Visma Administration/Visma Fakturering och välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration.
 3. Markera Visma Tid Smart.
 4. Fyll i de inloggningsuppgifter du har till Visma Tid Smart och klicka på Aktivera.

Om du har flera företag i Visma Tid Smart visas en dialogruta där du får välja vilket företag i Visma Tid Smart som du ska integrera mot.

Om du är byrå och har partnerportalen så är det din kunds inloggningsuppgifter till Visma Tid Smart som du ska ange i Visma Administration när integrationen ska startas.

 1. Ange om du vill få en automatisk påminnelse när det finns underlag från Visma Tid Smart att importera till Visma Administration/Visma Fakturering.

Sökvägen till de importerade underlagen från Visma Tid Smart är förifylld. Du bör inte ändra den.

För över uppgifter från Visma Administration/Visma Fakturering

De uppgifter du kan föra över från Visma Administration/Visma Fakturering är kunder, artiklar, projekt och resultatenheter. För att kunna föra över uppgifterna måste dessa först markeras i Visma Administration/Visma Fakturering.

Skapa automatiskt bokföringsprojekt

Vill du att det ska skapas ett bokföringsprojekt för varje order markerar du rutan Skapa automatiskt ett bokföringsprojekt för varje order.

För över fakturaunderlag från Visma Tid Smart

När du har fört över dina uppgifter till Visma Tid Smart jobbar du vidare här med att rapportera tid, arbeta med kundens order och sammanställa fakturaunderlag. Fakturaunderlagen kan sedan föras över till Visma Administration/Visma Fakturering för fakturering till kunden.

 1. Öppna Visma Tid Smart.
 2. Välj Fakturering - Upparbetat.
 3. Markera den kund du vill skapa fakturaunderlag för och klicka på Nästa.
 4. Färdigställ fakturaunderlaget och kontrollera att Ladda ner fakturaunderlaget för Visma Administration är markerat.
 5. Klicka på Skapa underlag.

Nu skapas fakturaunderlaget och förs samtidigt över till Visma Administration/Visma Fakturering.

Om du inte har markerat Ladda ner fakturaunderlaget för Visma Administration innan du skapar underlaget kan du föra över underlaget till Visma Administration/Visma Fakturering genom att välja Fakturering - Fakturaunderlag och där klicka på knappen med en nedladdningsikon och visma-loggan.

 1. Öppna Visma Administration/Visma Fakturering.
 2. Välj Försäljning - Kundfakturor.

Nu visas en informationslist där du kan välja att läsa in fakturaunderlag från Visma Tid Smart.

 1. Klicka på Läs in.
 2. Klicka på Ja.

Du kan också använda dig av kommandot Hämta underlag - Visma Tid Smart.

Nu har fakturan skapats enligt det underlag som lästes in från Visma Tid Smart.

Om något går fel när du försöker läsa in underlag i Visma Administration/Visma Fakturering kan du alltid välja att läsa in samma underlag på nytt från Visma Tid Smart.

Vill du göra om en inläsning trots att den är genomförd och fakturan är skapad, måste du makulera den skapade fakturan innan du läser in underlaget på nytt.