Information Återrapportering

Den här dialogrutan visas när du läser in en återrapporteringsfil. Här ser du vilka felmeddelanden, varningar eller kommentarer (info) det finns för de inlästa betalningarna. Vill du ha en utskrift av informationen, klicka på knappen Skriv ut.

Om det finns några fel bör du åtgärda dem innan du fortsätter.

Om det finns betalningar till flera företag i filen visas en varning om det. Det är enbart de betalningar som gäller aktivt företag som kan läsas in. Läs in filen, ett företag i taget, i samtliga företag som det finns betalningar till. När du är klar med samtliga inläsningar markerar du alternativet Överför fil till historikmapp, så att filen inte längre finns tillgänglig för inläsning, när sista inläsningen är klar.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.